Vipps: 19282

Bankkonto: 2291 17 56866

  • Facebook

Copyright © Dyebeskyttelsen Norge Kongsberg

Sittende styre

Styrets leder:

Steve Antonsen

 

Styremedlemmer:
Unni Merethe Skjemstad, Nestleder

Kjersti Fredensborg

Janne Gravningen Johannessen

Eline Kro Holte

 

Varamedlemmer:

Hege Olsen

Bjørn Johannessen