Styresammensetning

Styreleder:

Steve Antonsen


Styremedlemmer:
Unni Merethe Skjemstad - Nestleder, pressekontakt
Janne Gravningen Johannessen - Kasserer
Eline Kro Holte - Sekretær
Kjersti Fredensborg - Fosterhjem/Adopsjon

Hege Olsen - Kattehusansvarlig

Varamedlemmer:

Hege Nilssen

Monica Årsbog

Vipps: 19282

Bankkonto: 2291 17 56866

  • Facebook

Copyright © Dyebeskyttelsen Norge Kongsberg