Styresammensetning

Styreleder:

Unni Skjemstad -Leder, pressekontakt


Styremedlemmer:
Janne Gravningen Johannessen - Nestleder, Kasserer
Eline Kro Holte - Sekretær
Kjersti Fredensborg - Fosterhjem/Adopsjon

Hege Olsen - Kattehusansvarlig

Varamedlemmer:

Hege Nilssen

Monica Årsbog

Tone Marie Hognestad

share.png