Vipps: 19282

Bankkonto: 2291 17 56866

  • Facebook

Copyright © Dyebeskyttelsen Norge Kongsberg

Sittende styre

Styrets leder:

Steve Antonsen

 

Styremedlemmer:
Unni Merethe Skjemstad - Nestleder, pressekontakt

Kjersti Fredensborg - Fosterhjem/Adopsjon

Janne Gravningen Johannessen - Kasserer

Eline Kro Holte - Sekretær

 

Varamedlemmer:

Hege Olsen - Kattehusansvarlig

Bjørn Johannessen