top of page
 • Jeg har funnet et skadet dyr, hva gjør jeg?"
  Det beste er å ta dyret til veterinær. Alle veterinærer har plikt til å hjelpe dyr i akutt nød, også ville dyr. Kontakt gjerne Dyrebeskyttelsen for råd.
 • Jeg har funnet et dødt dyr, hva gjør jeg?"
  Ta dyret til politi eller veterinær. De har chipleser og kan finne ut om dyret har chip og hvem som er eieren. Dyrebeskyttelsen har også chipleser.
 • Jeg vet om en person/personer som har et dårlig dyrehold, og er bekymret på dyrets vegne, hva gjør jeg?"
  Da kan du gå inn på mattilsynets sider og sende en bekymringsmelding angående saken. Man kan velge å være anonym.
 • Jeg har funnet en skadd fugl, hva gjør jeg?"
  Hvis den ikke ser ut til å ha brukket bein, eller er veldig syk kan du legge den ute på et sikkert sted. Ofte vil den komme seg, og fly vekk. Dersom den er alvorlig skadet, tar du den med til en veterinær for undersøkelse. Hvis den er så skadd at den åpenbart snart vil dø, kan du alternativt avlive den selv. Dette må du bare gjøre hvis du er sikker på at du klarer å gjøre det raskt og på en human måte. Alternativet er å kontakte viltnemda.
 • Jeg har funnet et skadet vilt dyr, kan jeg ta det i forpleining?"
  Ville dyr kan tas i forpleining i en kort periode, dersom formålet er å sette dem fri senere når de klarer seg på egen hånd.
 • Jeg har funnet en forlatt dyreunge, hva gjør jeg?"
  Sannsynligvis er dyreungen ikke forlatt. Tenk nøye på følgende FØR du tar inn eller plukker opp en dyreunge: • Det mest dyrevennlige er ofte å la dyreungene være i fred. • Dyreunger skal ikke betraktes som forlatte så lenge ikke moren eller foreldrene er funnet døde. • Ved mistanke om at dyreunger er forlatt skal de overvåkes fra langt avstand og under mange timer for å konstatere at de ikke lenger mates av foreldrene. Har du ikke tid, bør du la dyrungene bli der de er. • Husk på at foreldrene er best til å fôre opp og oppdra ungene sine. I visse tilfeller
 dukker det opp fosterforeldre av samme art som sørger for oppdragelse av ungene. • Hvis du er i tvil, ta først kontakt med noen som har kunnskap om arten før du tar inn en dyreunge som du tror er forlatt. Kontakt for eksempel Norsk ornitologisk forening eller Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt (finnes dessverre ingen tilsvarende norsk forening enda) • Det er en myte at dyrerunger som røres av mennesker ikke aksepteres av sine foreldre. Det er stort sett uproblematisk å håndtere dyreunger slik at de for eksempel kan bli satt tilbake i et reir de falt ut av. • Skadde ville dyr må tas til nærmeste veterinær så fort som mulig.
 • Jeg har kommet over et påkjørt vilt dyr som ennå lever, hva gjør jeg?"
  Kontakt viltnemda. Hvis du ikke kan være på stedet til de ankommer kan du markere stedet med noe godt synlig (f.eks. refleksvest), slik at viltnemda finner stedet enkelt.
 • Jeg vil jobbe som frivillig i dyrebeskyttelsen, hva gjør jeg?"
  Send en hendvendelse til oss i kongsberg og fortell litt om deg selv og hva du ønsker å bidra med.
 • Jeg ønsker å være fosterhjem for dyrebeskyttelsen, hva gjør jeg?"
  Dersom du ønsker å være fosterhjem for dyrebeskyttelsen, må du fylle ut et søknadsskjema. Du finner link til søknadsskjema under fanen "Annet" og "Bli fosterhjem"
 • Er det aldersgrense for å jobbe som frivillig hos dyrebeskyttelsen?
  Aldersgrensen er 18 år.
bottom of page