top of page

Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg (DNK) personvern

Beskyttelse av personopplysninger er viktig for oss. Alle nettbaserte aktiviteter i Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg foregår i samsvar med gjeldende lovbestemmelser om beskyttelse av personopplysninger og datasikkerhet.

ORGSYS
Proventus AS er ansvarlig for drift av medlemsregisteret, fjernadopsjon og andre gaver som leverandør av medlemssystemet Orgsys. Kun Proventus AS, Dyrebeskyttelsen Norge og vi har tilgang til opplysningene i registeret. Innlogging er personlig og alt som gjøres loggføres for sporbarhet.

Medlemsregisteret registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-post, kjønn og fødselsdato. I medlemsregistret ligger også historikk over innbetalinger av kontingent og eventuelle gaver. Det samme gjelder for fjernadopsjon og andre pengegaver.

DNK har ikke anledning til å selge eller benytte listene i kommersiell sammenheng. DNK skal ikke dele listene med en 3. part utenfor organisasjonen.

I henhold til norsk lov skal alle organisasjoner registrere pengegaver de mottar. Alle pengegaver mellom 500 kr og 40 000 kroner (beløpsgrense 2018) kan trekkes fra på skattemeldingen. Beløpsgrensen kan variere fra år til år.

Dyrebeskyttelsen Norge rapporterer inn alle gaver der vi har kontaktopplysninger og personnummer på giver. Dyrebeskyttelsen Norge innrapporterer gaver direkte til Skatteetaten, og sender deretter ut årsoppgaven.

Det er frivillig å oppgi personnummer til oss men uten det kan vi ikke melde fra til Skatteetaten om din pengegave for skattefradrag.

SHELTER MANAGER
I Shelter Manager har vi oversikt over alle dyrene som er, og har vært, i organisasjonen. Vår drift går under «Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr», og vi er derfor påkrevd å registrere personopplysninger etter § 5 Dokumentasjon. Link til lovhjemmel finner man her.

Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til de som leverer dyr, de som adopterer fra oss, melder dyr savnet og fosterhjem. Innlogging er personlig og alt som gjøres loggføres for sporbarhet.

DNK har ikke anledning til å selge eller benytte opplysningene i kommersiell sammenheng. DNK skal ikke dele opplysningene med en 3. part utenfor organisasjonen.

 

bottom of page